Uitlaten en DB-killers

Er is de laatste tijd in de media nogal wat rumoer over het geluid van motorvoertuigen en de overlast daarvan. Hierdoor zal er strenger gecontroleerd worden en zal de trend en noodzaak van meer gedempte uitlaten toenemen.

Allereerst moeten we vaststellen dat alleen de originele, niet aangepaste, van fabriekswege gemonteerde uitlaat is toegestaan. Daarnaast zijn er nog EEG-goedgekeurde uitlaten maar die maken over het algemeen niet méér geluid. Deze worden dan alleen voor de “looks” gemonteerd. In al deze uitlaten moeten de goedkeuringsnummers staan die door de EC zijn toegewezen. Alles wat deze nummers niet heeft is wettelijk officieel niet toegestaan.

Om enigszins aan de “volksnorm” te voldoen is het mogelijk om zogenaamde DB-killers te monteren in een niet-goedgekeurd uitlaatsysteem. Dat is niet bij alle uitlaten mogelijk en geeft ook niet bij alle motoren het gewenste resultaat. En het wordt zeker nooit een goedgekeurd uitlaatsysteem.

DB-killers zijn er in verschillende vormen en diameters. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is achterin de uitlaat of dat de originele binnendemper vervangen kan worden. Koop bij voorkeur altijd een DB-killer die door de uitlaatfabrikant wordt aangeboden.

De DB-killers van de bekende merken uitlaten zijn meestal vervangende dempers. Dan moet de originele demper eerst verwijderd worden.

Voor universele DB-killers is het belangrijk om de juiste diameter te kopen. Meet met een schuifmaat de binnendiameter van de uitlaat op (in millimeters). Check tevens of de lengte van de DB-killer past in de uitlaat.
Daarnaast is het belangrijk vast te stellen of er vanaf de buitenzijde van de uitlaat een gaatje geboord kan worden zodat de DB-killer vastgezet kan worden met een boutje.

Het resultaat oftewel het gedempte aantal DB’s is vooraf niet te bepalen en kan alleen proefondervindelijk worden vastgesteld. Bij de éne motor/uitlaat zal het beter werken dan bij de andere.

Na het monteren van DB-killers is het mogelijk noodzakelijk om de motor opnieuw af te stellen d.m.v. het aanpassen van de carburateur of motormanagement (injectie).